KONTAKT O NÁS PŘIDAT K OBLÍBENÝM
HLEDAT:
e-shop zdarmae-shop zdarma
 
e-shop zdarma
Kategorie
e-shop zdarma AKTUALITY Ochrana osobních údajů
e-shop zdarma AKTUALITY protikuřácký zákon
e-shop zdarma Aktuální informace POŠTOVNÉ
e-shop zdarma ALERGENY INFORMACE
e-shop zdarma Bylinkové oleje Český výrobce
e-shop zdarma Bylinkové oleje Český výrobek
e-shop zdarma Čaje pečené
e-shop zdarma Čokoláda
e-shop zdarma Čokoládová přáníčka
e-shop zdarma Čokoládové figurky
e-shop zdarma DÁRKOVÉ BALENÍ OŘECHY ,OVOCE V MEDU
e-shop zdarma DÁRKOVÉ LÁHVE PRÁZDNÉ
e-shop zdarma DÁRKOVÉ LÁHVE S ALKOHOLEM
e-shop zdarma Erotické cukrovinky(od 18 let)
e-shop zdarma LUHAČOVICKÉ LÁZEŇSKÉ OPLATKYReklama:

Všeobecné obchodní podmínky - Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http//darkoveokrasnelahve.cz a upřesnují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.Prodávajícím a provozovatel internetového obchodu je Fa Beva obchodní společnost s.r.o Čujkovova 1726/8 Ostrava (IČO 25852434 - DIČ CZ25852434

Uzavření kupní smlouvy:

Nákup alkoholu a tabákových výrobků není umožněn osobám mladším 18 let V případě, že vznikne při předání zboží pochybnost o tom, že zákazník není starší 18 let, nebude mu zboží předáno.

K objednání alkoholických nápojů a otevření jeho prezentace je oprávněna pouze fyzická osoba, jež dovršila 18 let věku.

 Prodávající tímto prohlašuje a dává na vědomí, že návštěva e-shopu při objednání a prodeji alkoholických nápojů (dále jen „zboží“) fyzickým osobám mladším 18 let je zakázán

Veškeré objednávky ,podané prostřednictvím internetového obchodu http//darkoveokrasnelahve.cz , jsou považovány za závazné.Podáním objednávky kupující stvrzuje,že se seznámil s platnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.Údaje uvedené kupujícím musí být pravdivé a přesné.Formulář elektronické objednávky vyplněný kupujícím je návrhem kupní smlouvy.Kupní smlouva vzniká okamžikem převzetí objednaného zboží kupujícím.Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny jeho převzetím.Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané zboží a zaplatit celkovou cenu a případně další poplatky(poštovné,balné,dobírka)uvedené v objednávce.Pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit objednané zboží, má prodávající právo odmítnout další objednávky tohoto nakupujícího.Vyplněním registračního formuláře nebo objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas k shromaždování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.Tyto údaje smí použít prodávající pouze v rámci platných předpisů pro zajištění administrativy a účetnictví firmy. Zákazník souhlasí ze zpracováním osobních údajů ,prostým odesláním formuláře.Osobní údaje jsou pouze pro účely zpracování a odeslání objednávky.

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb.který je nahrazen zákonem EU 2016/679 o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace objednávky,práv a povinností z kupní smlouvy, prostým odesláním objednávky.

Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů určené pouze k zpracování objednávky a dále jen odeslání zboží.

Expediční lhůty a dodací pomínky:

Vámi objednané zboží Vám bude zasláno dle Vámi zvoleného způsobu dopravy,kdy poštovné balné hradí příjemce a je vždy přesně vyčísleno pro zvolený způsob dopravy.Není-li v popisu objednaného produktu uvedeno jinak,je zboží s dostupností SKLADEM expedováno ihned po obdržení objednávky nebo platby na náš účet.Pokud zboží skladem není dodací lhůta je do 21 dnů od obdržení objednávky.Tyto podmínky platí pro expedici po České republice.

Odstoupení od kupní smlouvy-vrácení zboží :

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.365/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.Pokud se tak rozhodne,musí nepoškozené zboží (v nepoškozeném obalu),bez známek užívání nebo opotřebování ,v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě(určující je datum odeslání).Zboží nelze vracet na dobírku.Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.Prodávající nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží.

Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
Odstoupení od kupní smlouvy musí být provedeno písemnou formou a zasláno na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího nebo e-mailem na adresu svetluseb@seznam.cz. Podnikatel potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě přijetí odstoupení od kupní smlouvy.
V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího,právo na změnu ceny:

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:zboží se již nevyrábí nebo nedodává(v těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován) a bude s ním dohodnut další postup.Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny,bude mu neprodleně vrácena zpět.Prodávající si vyhrazuje právo změny cen.Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky.Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce,zboží je dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky.Pokud je cena vyšší,než ceny uvedená na objednávce,prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího.

Závěrečná ustanovení:

Předáním objednávky kupující bez výhrad akceptuje cenu zboží,podmínky dodání a veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění plkatném v den předání objednávky,jakož i v den odeslání objednaného zboží.Účastníci se výslovně ve smyslu ust.§ 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli,že neni-li podmínkami výslovně stanoveno jinak,řídí se jejich práva a povinosti právem České republiky.

 

58509 návštěvníků

Tento e-shop využívá systém eshop-zdarma.cz!